Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  A- A+
  BİRİMLER

  BAŞMEMURLUK

  Güvenlik ve gözetim servisinin ana birimi olan baş memurluk kurumumuzda da ayrı bir önem arz etmektedir. Güvenlik gözetim servisi memurlarının ve hükümlülerin yönlendirildiği idare edildiği birimdir. Kurumumuzda bulunan baş memurluk , kapalı ceza infaz kurumlarındakine göre farkı Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan iş yurtları sebebiyle burada hükümlülerin iş kollarına ayırılması gibi görevleri vardır.

  *Hükümlülerin sayım ve kontrolü

  *Hükümlülerin iş kollarına dağıtımı

  *Hükümlülerin işbaşı sayımı

  *Vardiya sayım defterlerinin denetlenmesi

  *Vardiya nöbet cetvellerinin düzenlenmesi

  *Dış görev, mahkeme, hastane, eğitim sebebiyle kurum dışına çıkacak hükümlülerin takibi yapılır.

  *Gelen hükümlüye uyması gereken kurallar anlatılır. *Hükümlülerin dilekçelerinin kontrolü ve onaylanması, ilgili birimlere gönderilmesi

   

  MAHKUM KABUL

  Kurumumuza sevk veya Mahkeme kararı ile gelen Hükümlülerin kabul işlemleri ve sisteme girişini yapan birimdir.

   

  İNFAZ

  Kurumumuzda barındırılan Hükümlülerin İnfaz işlemlerinin yapılması, tahliye işlemleri, izin, mahkeme, disiplin işlemlerini yerine getiren birimdir.

   

  EMANET PARA

  Emanet Para Bürosu

  Kurumumuz Emanet Para Bürosu Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paraların Kullanımına Dair Yönetelik Gereği Bakanlıkça belirlenen haftalık limit üstünde ki paraların tahsilat ve reddiyat makbuzları karşılığında emanete alınması , emanetten çıkış işlemlerinin yapılması işlemlerini yerine getirir.

  Emanet Eşya Deposu

  Kurumumuz Emanet Eşya Deposu Emanet Eşya Yönetmelik Gereği Bakanlıkça belirlenen Hükümlülerin üzerinde bulundurabileceği eşyalar dışında ki eşyaların emanete alınması, hükümlünün izin, tahliye ve sevk durumunda eşyaların kendisine veya Hükümlünün sevk olduğu Kuruma gönderilmesi işlemlerini yerine getirir.

   

  AMBAR

  Kurumumuzun satın alma işlemleri, alınan malzeme ve hizmetin kontrolü, ihale işlemlerini Kamu İhale Mevzuati çerçevesinde yapan birimdir.

   

  GÖZETİM SERVİSİ

  Kurumumuzun 24 saat güvenliği için çalışan birimdir.

   

  SAYMANLIK

  Kurumun işyurdu çalışmalarını düzenleyerek, atölye- iş kolu açmak, bunların etkinlik ve verimlilik ilkeleriyle gerçekleşmesini, hükümlülere meslek edindirilmesini, piyasa şartlarına uygun üretim yapılmasını ve işyurduna ilişkin muhasebe işlemlerin yürütülmesini sağlayan servistir.

   

  PERSONEL KALEMİ

  Kurumumuzda görev yapan personelin, atamalarında göreve başlaması ve görevden ayrılması, maaş işlemleri,disiplin işlemleri, izin işlemleri ve personel ile ilgili yazışmaların yapıldığı birimdir

   

  UYAP-BİLGİ İŞLEM

  Kurumumuz Bilgi İşlem Bürosu UYAP Sistemin işleyişini sağlama,, Kuruma ait bilgisayarların tamir, bakım, onarım işlemlerini yürütme ve UYAP Sistemine teknik destek sağlama, Network ağları kurma faaliyetlerini yerine getirmektedir.

   

  TEKNİK BİRİMLER

  Kurumumuza ait teknik büro Elektronik, elektirik,Sıhhi Tesisat , İnşaat bürolarından oluşur. Teknik birim Kurumumuza ait elektrik-elektronik cihazlar ile sıhhı tesisat ve İnşaat alanlarında tamir, bakım, onarım faaliyetlerini yerine getirme, cihazları işlevsel durumda bulundurma hizmetlerini yapar.

  Adres

  Sakarya Mah. Gerali Sok. NO:3 Sarayköy

  Telefon

  0-258-415 24 77

  0-258-415 31 42 (Belge Geçer)

  E-Posta

  saraykoy.acikisaretadalet.gov.tr